Shipping and return policies for Viva Ben-Hur

Shipping Info
Gastos de envío a catgo del comprador.

ESPAÑA: 6 EUROS HASTA 2 KILOS paquete azul
7" posibilidad de envío por carta: 2euros+ 0'5 por cada 7" adicional.

EUROPE:
1 LP or 12" -- 9 EUROS
2-3 LP or 12" -- 15 EUROS
4-7 LP or 12" -- 20 EUROS
1 SINGLE -- 6 EUROS
2-8 SINGLES -- 10.00 EUROS

REST OF THE WORLD
1 RECORD ----- 13 EUROS
2-3 RECORDS -- 23 EUROS
4-7 RECORDS -- 32 EUROS
1 SINGLE -- 7 EUROS
2-8 SINGLES -- 14 EUROS